Inschrijfformulier - Health & Sport instituut Schaper

Inschrijven

Welke abonnementsvorm wil je? (verplicht)
Eenmaal per week (€22,50,-)
Onberperkt trainen (€30,-)
Jeugd tot 15 jaar (€17,50,-)
Jeugd onbeperkt (€22,50,-)
Online video training (€10,-)


Automatische incasso
Hierbij verklaart ondergetekende tot wederopzegging, dan wel beëindiging van het lidmaatschap, machtiging te verlenen aan HEALTH &SPORT INSTITUUT SCHAPER de verschuldigde lesgelden automatisch per maand van zijn/haar rekening af te schrijven. U kunt de machtiging tot automatische afschrijving op elk gewenst moment intrekken. Bovendien kunt u binnen dertig dagen reclameren tegen afboekingen. De bank stort het bedrag dan zonder meer op uw rekening terug.

Rekeniningnummer: (verplicht)
GIROBANKIBAN

Ik heb het formulier naar volledig ingevuld en de aangegeven informatie berust op waarheid*

Hierbij machtig ik Health & Sport Instituut Schaper om het bedrag maandelijks automatisch te incasseren*.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en begrijp dat mijn persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het kunnen registreren van mijn abonnement en nooit met derden gedeeld zullen worden.*