Inschrijven

Welke abonnementsvorm wil je? (verplicht)
Eenmaal per week (€22,50)
Onberperkt trainen (€30,-)
Jeugd tot 15 jaar (€17,50)
Jeugd onbeperkt (€22,50)Automatische incasso

Hierbij verklaart ondergetekende tot wederopzegging, dan wel beëindiging van het lidmaatschap, machtiging te verlenen aan HEALTH &SPORT INSTITUUT SCHAPER de verschuldigde lesgelden automatisch per maand van zijn/haar rekening af te schrijven. U kunt de machtiging tot automatische afschrijving op elk gewenst moment intrekken. Bovendien kunt u binnen dertig dagen reclameren tegen afboekingen. De bank stort het bedrag dan zonder meer op uw rekening terug.

Rekeniningnummer: (verplicht)
GIROBANKIBAN

Upload je handtekening: (verplicht)

Ik heb het formulier naar volledig ingevuld en de aangegeven informatie berust op waarheid

Hierbij machtig ik Health & Sport Instituut Schaper om het bedrag maandelijks automatisch te incasseren.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en begrijp dat mijn persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het kunnen registreren van mijn abonnement en nooit met derden gedeeld zullen worden.