Inschrijfformulier - Health & Sport instituut Schaper

Inschrijven

  Welke abonnementsvorm wil je? (verplicht)
  Eenmaal per week (€27,50,-)
  Onberperkt trainen (€35,-)
  Jeugd tot 15 jaar (€22,50,-)
  Jeugd onbeperkt (€27,50,-)


  Automatische incasso
  Hierbij verklaart ondergetekende tot wederopzegging, dan wel beëindiging van het lidmaatschap, machtiging te verlenen aan HEALTH &SPORT INSTITUUT SCHAPER de verschuldigde lesgelden automatisch per maand van zijn/haar rekening af te schrijven. U kunt de machtiging tot automatische afschrijving op elk gewenst moment intrekken. Bovendien kunt u binnen dertig dagen reclameren tegen afboekingen. De bank stort het bedrag dan zonder meer op uw rekening terug.

  Rekeniningnummer: (verplicht)
  GIROBANKIBAN

  Ik heb het formulier naar volledig ingevuld en de aangegeven informatie berust op waarheid*

  Hierbij machtig ik Health & Sport Instituut Schaper om het bedrag maandelijks automatisch te incasseren*.

  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en begrijp dat mijn persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het kunnen registreren van mijn abonnement en nooit met derden gedeeld zullen worden.*